ABN Amro schenkt 2.000 laptops aan arme kinderen

  0
  362

  ABN Amro geeft tweeduizend refurbished laptops weg aan basisscholieren uit arme wijken. Kinderen die dit nodig hebben, kunnen zo thuisonderwijs genieten nu hun scholen dicht zijn. De bank draagt de laptops over aan het Jeugdeducatiefonds (JEF). Die stichting distribueert ze onder de scholen die bij haar zijn aangesloten. Het gaat hierbij veelal om scholen in achterstandswijken. Deze scholen zorgen op hun beurt dat de laptops worden uitgeleend aan de kinderen die de apparatuur het meeste nodig hebben.

  Ernst Boekhorst, directeur van de ABN Amro Foundation, verwacht dat de eerste laptops woensdag al kunnen worden afgeleverd. ‘Daarna duurt het nog 1 à 1,5 week voordat alle apparatuur hun weg hebben gevonden.’ Niet alle scholen in Nederland hebben de middelen om hun leerlingen computerapparatuur mee naar huis te geven.

  De laptops zijn eerder gebruikt door personeel van ABN Amro. De bank pleegt die apparatuur om de twee à drie jaar om te wisselen. Vervolgens krijgt de hardware een tweede bestemming. De schenking wordt gedaan in samenwerking met IBM en Computacenter. Beide toeleveranciers van de bank op it-gebied maken de laptops gereed voor gebruik door scholieren. Boekhorst: ‘Bij de configuratie wordt rekening gehouden met de behoeften van de leerlingen. De zakelijke pc’s worden eerste leeg gemaakt. Vervolgens wordt er een Microsoft Office-pakket opgezet waardoor leerlingen hun huiswerk kunnen doen.’ 

  Leeropdrachten

  Volgens Boekhorst kunnen betrokken kinderen nu leeropdrachten doen en deze online inleveren. Zonder computer thuis is dat ondoenlijk. Een bijkomend effect is dat kinderen de komende tijd niet in een isolement terecht komen. Boekhorst: ‘Ze kunnen online contact blijven houden met hun vriendjes.’ 

  Overigens trekt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) 2,5 miljoen euro uit om leerlingen uit kwetsbare gezinnen een laptop of tablet te lenen. Ook de Stichting Leergeld probeert zoveel mogelijk kinderen van een tweedehands computer te voorzien. Deze organisatie met 108 vestigingen verspreid over heel Nederland richt zich op minimagezinnen met kinderen die thuis hun schoolopdrachten moeten maken. Op Facebook en andere sociale media vragen veel scholen en ouders om hulp. Met name families met meerdere kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben onvoldoende computers thuis.