6 praktische tips bij werkdruk

  0
  168

  Groeiende behoefte onder leraren aan ondersteuning bij het omgaan met werkdruk

  De werkdruk in het onderwijs ligt hoog. Hoger dan in andere sectoren. Dat is voor jou waarschijnlijk niet nieuw. Het onderwijs is koploper als het gaat om het percentage werknemers met burn-outklachten. Jarenlang is bezuinigd op de overheidssector en dus ook op het onderwijs. In de politiek merk je nu in verkiezingstijd dat het onderwijs wel een speerpunt is, maar de vraag is hoe en hoeveel er wordt geïnvesteerd in het onderwijs als de Regering gevormd is. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de onderwijskwaliteit jaarlijks verbetert. Er wordt daarbij steeds meer van leraren gevraagd om kwaliteit te leveren. Van groep- en handelingsplannen tot dossieropbouw van ‘bijzondere’ kinderen en diverse commissies. Je hebt de vermoeidheid afgelopen periode vast gemerkt en wellicht zelfs gezien binnen het team. Het hoort tegenwoordig bij het vak ‘leraar’. Maar de meeste leraren hebben intrinsiek gekozen voor het onderwijs om kinderen verder te helpen in de ontwikkeling. De verhouding van het primair proces en de randactiviteiten zijn in veel gevallen in disbalans geraakt. Dit zorgt voor een verhoging van de werkdruk. Werkdruk is niet per definitie negatief. Een gezonde werkdruk is nodig om uitgedaagd te worden en het beste uit de leraar en de leerlingen te halen. Zit je goed in je vel en heerst er een gezonde werkdruk op school? Dan is de kans dat je ‘bevlogen’ raakt en blijft groot. Je komt dan in de flow en zal boven jezelf uitstijgen. Maar wordt er teveel gevraagd van de leraar en heerst er een ongezonde werkdruk op school dan verhoogt dit de risico’s. Van gezondheidsrisico’s tot risico’s in de ontwikkeling van de leerlingen.

  Meer dan 80% van de leraren ervaart veel werkdruk; de werkdruk is hoog te noemen

  Dyade Academy onderzocht recent onder 1.300 leraren de behoefte aan kennisontwikkeling. Een opvallend hoog percentage van de leraren geeft aan dat werkdruk een belangrijk thema is. Er is behoefte aan achtergrondinformatie en (praktische) hulpmiddelen om goed om te gaan met de hoge werkdruk binnen de school. Er heerst een gevoel dat ‘het werk nooit af is’ en dat je niet met een gerust gevoel naar huis kunt gaan. Dit geldt niet alleen bij piekmomenten in een jaar, zoals sinterklaas, kerst en de afronding van het schooljaar voor de zomervakantie, maar eigenlijk het gehele jaar door. Een deel van alle leraren, zeker de fulltimers, leeft van vakantie tot vakantie (en soms zelfs van weekend tot weekend) om weer op te laden. Leraren dienen vandaag de dag naast IQ en EQ ook ‘accu’ te bevatten. Tachtig procent van de leraren, werkzaam binnen het primair en voortgezet onderwijs, ervaart werkdruk. De werkdruk is hoog te noemen, met uitval en omscholing als gevolg.  Met het (naderende) lerarentekort kampen veel schoolorganisaties daarnaast met een behoorlijke uitdaging. Is er op langere termijn voldoende kwalitatief goed personeel en hoe behoudt de school goede leraren en hoe keert een gezonde werkdruk weer terug op school? Het zijn vragen die aan iedere directietafel in het onderwijs vaak gesteld worden. In dat kader kunnen leraren zelf ook heel goed aangeven hoe er beter met een te hoge (ongezonde) werkdruk om kan worden gegaan. Zij kunnen leidinggevenden helpen om de school slimmer te organiseren, waarmee de balans terugkeert. We hebben enkele tips op een rij gezet die kunnen helpen bij het verlichten van hoge werkdruk en die bijdragen aan een betere werksfeer.

  • Ga gezamenlijk aan de slag met ‘timemanagement’ en stel prioriteiten vast. Het is werknemerseigen om werkzaamheden die voorbij komen direct op te pakken. Prioritering van het werk kan in veel gevallen verlichtend werken;
  • Zoek de balans tussen privé en werk. Als dit niet in balans is, kan dit werkdruk verhogend zijn. Ga met elkaar het gesprek aan om te beoordelen of je als leraar privé goed in je vel zit en of de werkgever daar nog iets in kan betekenen;
  • Zorg dat je je als leraar continu blijft ontwikkelen. Ga in gesprek om ruimte te creëren in de agenda om aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling en vraag eventueel begeleiding;
  • Ga met elkaar in gesprek over andere zaken dan alleen werk. Niet-werkgerelateerde gesprekken kunnen zeer stimulerend zijn voor de werksfeer en zorgen voor verbinding;
  • Bekijk gezamenlijk de overleg-/vergaderkalender nog eens kritisch. Zijn er vergaderingen die overgeslagen kunnen worden? Stel ook de eindtijd van de vergadering vast en help daarop aan te sturen. Vergader niet om het vergaderen, maar leg een actielijst aan om te kijken of zaken verbeteren;
  • Geef elkaar feedback, vooral ook positief, want gezamenlijk hebben leraren allemaal hetzelfde doel, namelijk de leerling de maximale ontwikkelkansen geven.