570 leerkrachten aan de slag vanuit plan Participatiefonds

  0
  458

  Volgens het Participatiefonds zijn er per 15 juli 570 uitkeringsrechtigden die weer een baan hebben binnen het onderwijs. Het plan ‘1.000 leerkrachten aan de slag’ ligt daarmee op koers. Dit schrijft onderwijsminister Slob als antwoord op vragen van D66-lid Van Meenen over het bericht Lerarentekort loopt verder op: ‘Funest voor de kwaliteit’. Dit meldt de Tweede Kamer.

  Het plan ‘1.000 leerkrachten aan de slag’ van het Participatiefonds, dat vorig jaar werd gelanceerd, wil binnen twee jaar 1.000 onderwijsmedewerkers met een uitkering weer aan het werk helpen binnen het onderwijs. Bij deze zogenaamde werkhervattingen gaat het niet alleen om leerkrachten maar bijvoorbeeld ook om onderwijsassistenten en schoolleiders.

  Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat er in een jaar tijd 570 werkhervattingen zijn gerealiseerd. 383 hiervan zijn binnen het primair onderwijs,  63 in andere onderwijssectoren en 124 buiten het onderwijs, waaronder de kinderopvang. Het programma ligt hiermee op koers.

  Wel is afgesproken om de aanpak nog verder te gaan intensiveren. Zo gaat het Participatiefonds vanaf dit schooljaar werken met regionale matchingsteams, die uitkeringsgerechtigde kandidaten aan schoolbesturen met vacatures koppelen. Ook gaat het fonds uitkeringsgerechtigden van met name 55-plus opleiden tot coaches van startende leraren en zijinstromers. Het gaat hier om werklozen die wel graag terug willen naar het onderwijs, maar niet meer voor de klas willen of kunnen staan. Tenslotte is per 1 januari 2019 de Regeling Vrijstelling Instroomtoets ingevoerd. Werkgevers die na indienstneming van een uitkeringsgerechtigde toch onverhoopt weer afscheid moet nemen van deze persoon kunnen de kosten van de uitkering zonder toets weer bij het Participatiefonds in rekening brengen.