5 handvatten voor autisme in de klas

  0
  702

  Iedere leerkracht heeft regelmatig te maken met kinderen die zich anders gedragen. Je ziet een kind meerdere uren per dag en je hebt kennis van de ontwikkeling van kinderen in het algemeen. In veel gevallen is de leerkracht dan ook de eerste die een vermoeden van ontwikkelingsproblemen of stoornissen zoals autisme signaleert. Daarnaast uit autisme zich bij ieder kind op een eigen, unieke manier en niet elk kind is gebaat bij dezelfde aanpak.

  Enige basiskennis over het herkennen van autisme en concrete handvatten om een kind met (mogelijk) autisme te ondersteunen in de klas is dan ook  wenselijk.

  Mogelijke kenmerken kinderen met een stoornis in het autisme spectrum

  • Het kind heeft moeite met initiatief nemen in contact. Hij/zij vraagt bijvoorbeeld moeilijk om hulp.
  • Het kind vindt weinig aansluiting bij zijn leeftijdsgenoten.
  • Het kind is heel goed in het zien van details.
  • De leerling houdt van vaste regels en duidelijkheid.
  • Het kind houdt weinig rekening met de ander.
  • De leerling neemt taal letterlijk, dus het gebruik van uitdrukkingen of gezegden zijn lastig te begrijpen.

  Deze lijst met mogelijke signalen is niet uitputtend. Er zijn nog veel meer kenmerken. Een kind hoeft niet alle kenmerken te laten zien om autisme te hebben.

  Tips voor  in de klas!

  Als leerkracht kun je met een aantal basisregels het contact met het kind vergemakkelijken:

  1. Praat kalm en duidelijk. Probeer de boodschap zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te maken. Geef het kind bedenktijd.
  2. Benoem je gevoelens en welk gedrag je verwacht van het kind. Dit is voor een kind met autisme niet vanzelfsprekend.
  3. Trek eerst de aandacht van het kind als je wat wilt zeggen. Maak eerst contact en zeg dan wat je wilt.
  4. Zorg voor een prikkelarme werkplek, zoals een lege tafel.
  5. Benadruk wat het kind goed kan!

  Verder verdiepen?

  Wat kun jij als leerkracht doen om ervoor te zorgen dat deze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen? Hoe kan de leeromgeving zo worden aangepast, dat deze kinderen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs? Digischool beveelt de Live Online Leren verdiepingscursus van onze partner Lucertis, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie, van harte aan. Hierin worden handvatten geboden hoe je met een kind met (een vermoeden van) autisme omgaat. Hoe communiceer je? Hoe geef je vertrouwen? Hoe zorg je voor een aangepaste, stimulerende onderwijsomgeving?

  Je kunt bijvoorbeeld in je POP-gesprek bespreken of het verkrijgen van deze kennis in jouw team een toegevoegde waarde geeft. Wil je meer informatie op de onlinecursus, bekijk dan hier dit korte filmpje.