‘Meer testen op scholen om R onder 1 te houden’

Om het aantal coronabesmettingen verder terug te dringen, zou er een andere aanpak moeten worden gekozen voor scholen. Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning stelt...

Quarantaines en angst onder leraren zorgen dat scholen moeten schipperen

Leraren die de koffiekamer niet meer in durven, soms zit er maar een handvol kinderen in een lokaal of moet zelfs een...

Kinderen steeds gelukkiger, maar niet allemaal

Gemiddeld genomen ervaren Nederlandse kinderen een steeds hogere kwaliteit van leven. Maar er zijn ook factoren die het levensgeluk van kinderen negatief...

Betere samenwerking tussen school en Veilig Thuis bij kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex probleem. Naar schatting hebben 119.000 kinderen te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat is gemiddeld één kind per...

Onderzoek: digitale vaardigheden sleutelrol bij leren, meedoen en kansen benutten

Uit 110 studies in 64 landen blijkt dat digitale vaardigheden een sleutelrol spelen bij het leren, het participeren en het benutten van...

Coronabesmettingen op school of kinderopvang 6,3%

Van het aantal coronagevallen waarvan bekend is waar de besmetting plaatshad, heeft 6,3% betrekking op scholen of kinderopvang. De meeste besmettingen vinden...

D66: Vul leerplichtwet aan met ‘leerrecht’

De leerplichtwet moet worden aangevuld met een ‘leerrecht’. Dat moet voorkomen dat leerlingen nodeloos thuiszitten, omdat zij niet terechtkunnen in het passend...

Stappen om onderwijs en zorg met elkaar te verbinden mogen ambitieuzer

Minister Arie Slob (Onderwijs) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd  over de maatregelen die zij nemen om zorg en...

Werkgevers akkoord met verlenging cao

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de CAO PO 2019-2020.

Maandelijks onderzoek naar effecten van coronavirus op onderwijs

In opdracht van het ministerie van onderwijs start vanaf 16 november een peilingsonderzoek naar de gevolgen van covid-19 voor het primair en...