Meedoen met de Nationale Kraanwaterdag 23 september?

Op 23 september is het Nationale Kraanwaterdag. Basisscholen worden deze dag uitgenodigd om aandacht te besteden aan kraanwater als gezonde en duurzame dorstlesser....

Piketpaaltjes voor online onderwijs

De coronacrisis heeft de digitale vaardigheden van docenten verbeterd. Lessen uit deze noodoplossing moeten verzilverd worden in een goede optiek op online...

Helft havisten en vwo’ers zegt achter te lopen met schoolwerk

Meer dan de helft van de havisten en vwo’ers zegt achter te lopen met hun schoolwerk. De leerlingen vonden het lastig om...

PO-Raad: Nu keuzes maken voor de toekomst van ons onderwijs

De PO-Raad wil de onderwijskwaliteit verbeteren en bepleit aanzienlijke vernieuwingen aan ons onderwijssysteem. De PO-Raad vraagt investeringen op het gebied van kindcentra,...

Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het primair onderwijs?

De Onderwijsinspectie start met een nieuw onderwijsresultatenmodel en hanteert een geactualiseerd onderzoekskader, ieder schoolbestuur actualiseert en herwaardeert de directie- en onderwijsondersteunende functies en...

Nederland wil de tweede golf lokaal verslaan

Als het coronavirus zich verder verspreidt, gaat Nederland vooral lokaal op slot. Maar hoe dan? En wat gebeurt er met de horeca...

Forse stijging van de pensioenpremies 2021 verwacht

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verwacht dat het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt van 24,9% naar 26,6%. 

Een schrift is soms beter dan een laptop

Scholen moeten veel beter nadenken wat ze met digitalisering willen bereiken en hoe dat in hun onderwijs past. „Er wordt veel ondoordacht...

1 op de 6 scholieren presteerde slechter na thuisonderwijs: ‘Het was ellende’

Maandenlang thuisonderwijs. Is dat wel goed voor mijn kind? Het is een vraag die veel mensen hadden. Nu komt de vereniging van...

Onderwijsorganisaties: “Investeer structureel in het onderwijs”

De onderwijsorganisaties verenigd in de Stichting van het Onderwijs roepen het kabinet op in de rijksbegroting structurele investeringen te doen in...