Ook op scholen zijn er steeds meer corona-meningen

Coronabesmettingen Leraren, scholieren én ouders denken allemaal anders over de corona-maatregelen. Scholen worstelen ermee. „De maatschappij wordt weerspiegeld in de school.”

Pilot Utrechtse basisscholen moet jeugd leren over drugscriminaliteit

In groep 7 en 8 van de Ariënsschool in Hoograven en de Maaspleinschool in Rivierenwijk in Utrecht is vrijdag de pilot van...

Lerarenopleidingen flexibeler met meer oog voor ervaring en meer vrijstellingen

Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en VSNU tekenden op 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor flexibelere lerarenopleidingen. Het hoofddoel is...

Inspectie stelt toezichtvisie op afstandsonderwijs op

De Inspectie van het Onderwijs stelt, in overleg met het onderwijsveld, een toezichtvisie op afstandsonderwijs op. De definitieve versies van de toezichtinstrumenten...

Start meldpunt schoolsluiting vanwege corona

Het ministerie van OCW en onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk...

Spelregels sponsoring op basisscholen en middelbare scholen

Het sponsorconvenant voor het po en vo is vernieuwd. De afspraken in het sponsorconvenant zijn er om scholen te helpen bij het...

‘We moeten ervoor waken dat we coronamoe worden’

Begin vorige week maakte premier Rutte strengere coronamaatregelen bekend. Later in de week kwam daar nog een dringend advies bij om mondkapjes...

Ouder personeel komt vaker langdurig thuis te zitten

Steeds meer oudere medewerkers in het basisonderwijs komen thuis te zitten vanwege langdurige ziekte of werkloosheid. Dat blijkt uit de nieuwste analyse...

Oproep: onderzoek Schoolaanpak gezondheid en welzijn

Wat doen scholen in Nederland rondom leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen? Met hulp van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs...

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in...