Prestaties leerlingen achteruit door lerarentekort

Rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Basiskennis die kinderen tijdens hun schoolcarrière onder de knie krijgen. Maar het niveau gaat achteruit, zo...

‘Veel minder vrouwen en regelmatig stereotypering in schoolboeken’

In schoolboeken en ander lesmateriaal staan veel minder vrouwen dan mannen en relatief weinig personages met een niet-westerse naam. En als ze...

Tips: Scheidingsellende op school

Bleke koppies, huilbuien en uit de hand gelopen tienminutengesprekken. “Het is heel moeilijk niet te worden meegezogen in de scheidingsellende van...

Project Baanbrekers is officieel gestart: samen verkleinen we de afstand tot werk!

Het project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen...

Stress door werk leidt tot meer verzuimkosten

De kosten van verzuim dat is gerelateerd aan werkstress nemen toe. In 2017 bedroegen die kosten 2,8 miljard euro. In 2015 en...

Stappenplan voor het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen

Het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen voor een langere periode, vraagt om een doordachte projectmatige aanpak. Leermiddelen zijn namelijk een van...

VO-raad publiceert compacte informatiegids leerlingendaling

Waar we in 2015 nog ongeveer één miljoen kinderen op de middelbare school telden, zullen er dat in 2030 ongeveer 880.000 zijn,...

Helft van scholen heeft sponsors of donateurs

Ongeveer de helft van de scholen krijgt geld of goederen van sponsors of donateurs. Dat staat in de Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018.

De invloed van ‘techreuzen’, hoe geven we als sector sturing?

Technologie ontwikkelt zich steeds sneller en het gebruik ervan wordt almaar groter. Producten en diensten van grote technologiebedrijven als Microsoft, Google en...

7 tips om te ontspannen op je werk

Werkdagen kunnen lang en intensief zijn. Stress is overigens tegenwoordig de grootste reden voor het ziekteverzuim in Nederland. Het is belangrijk dat...