5 Tips: Wat maakt jou een goede docent?

Drie onderdelen van docentgedrag die van invloed zijn op het leren en het gedrag van leerlingen zijn: Vaardigheden...

Scholen mogen toch door met flexibele schooltijden

Een grote opluchting voor De School in Zandvoort en andere scholen die met succes meedoen aan het experiment flexibele onderwijstijden. Dankzij een...

Klassen op de basisschool worden langzaam maar zeker kleiner

Nog niet zo lang geleden spraken we nog over plofklassen op de basisschool, maar de gemiddelde grootte van een klas is opnieuw...

Hoe houd je jonge leraren in het onderwijs?

Nu het lerarentekort steeds verder oploopt, is het extra belangrijk om beginnende leraren te behouden voor de klas. Maar juist bij...

PvdA wil half miljard extra voor onderwijs: ‘Gigantisch probleem’

Als er geen extra geld komt voor leraren dreigt de PvdA in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid meer heeft,...

Weinig inbreng van leraren in een nieuw schoolcurriculum

Jan Drentje worstelde zich door de wollige taal van het onderdeel Mens en Maatschappij. Leraren moeten daar meer invloed op krijgen.

App leert kinderen al springend te rekenen en gaat ‘bewegingsarmoede’ tegen

Jumping jacks doen tijdens het rekenen. Dat lijkt twee Zoetermeerse neven de oplossing voor de oprukkende zitcultuur onder kinderen. Met een app...

Wat zijn gevolgen van curriculum.nu?

In opdracht van het Ministerie van OCW is de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw curriculum voor PO en de eerste twee leerjaren van...

Taalachterstand voor het leven: groeiende groep jongeren verlaat school laaggeletterd

Een brief van de overheid lezen, foutloos een cv opstellen, begrijpen wat er in de krant staat; een groeiende groep Nederlanders heeft...

Ministers willen meer mogelijkheden om in te grijpen bij scholen

Hoewel het instrumentarium van de overheid om toezicht te houden op de scholen voldoet, stellen de ministers Van Engelshoven en Slob in...