Home Auteurs Artikelen van Redactie

Redactie

Redactie
423 Artikelen 0 Reacties

Maatwerk: wat kan en mag?

Met maatwerk kunt u meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen geven: laat álle leerlingen presteren in eigen tempo en naar eigen kunnen, van praktijkonderwijs tot vwo. Welke mogelijkheden zijn er om uw leerlingen maatwerk aan te bieden?

Tijdlijn thema Maatwerk

'Met maatwerk haal je het beste uit leerlingen. Onderwijs op maat sluit aan op het niveau, interesses en talenten van leerlingen, het motiveert en daagt uit.’ Aldus Jeroen van Grunsven, rector van het Picasso Lyceum in Zoetermeer.

Rubriek Lerarentekort

Bijna dagelijks krijgt de VO-raad signalen van scholen die moeite hebben om voldoende goede en bevoegde leraren aan te trekken en te behouden. Ook dit schooljaar startten weer veel scholen met onvervulde vacatures en de verwachting is dat als er niets gebeurt de tekorten de komende jaren verder zullen groeien. In deze rubriek besteden we aandacht aan ontwikkelingen rondom het lerarentekort en het lerarenberoep. Deze week: het nieuwe project van de VO-raad: Van bekwaam naar bevoegd.

Duits beroepsonderwijs een voorbeeld?

De week van 14 november t/m 20 november 2017.

Grens van ‘makkelijke oplossingen’ voor onbevoegde lessen bereikt

Het aantal onbevoegd gegeven lessen in het vo neemt voor het tweede jaar op rij verder af. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van OCW. De VO-raad is blij met deze trend, die met name veroorzaakt wordt door de toegenomen aandacht bij besturen, scholen en leraren. Tegelijk signaleert de Onderwijsinspectie met ons dat de huidige aanpak om het aantal onbevoegd gegeven lessen terug te dringen, zijn grenzen heeft bereikt. ‘De regelgeving is ingewikkeld, de route om ‘aanvullende’ bevoegdheden te halen zwaar en voor bepaalde vakken is het vrijwel onmogelijk om bevoegde docenten te vinden’, zo stelt de inspectie in een recent rapport.

Handreiking helpt leraar werkdruk aan te pakken

Bij alle basisscholen in Nederland valt deze week een brochure op de mat, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Leraren weten vaak niet goed wat de wet- en regelgeving precies voorschrijft, waardoor ze te veel papierwerk doen. Bovendien blijven hierover een aantal hardnekkige misverstanden bestaan. Met de handreiking ‘Ruimte in Regels’ kunnen leraren en scholen zelf checken wat er allemaal echt moet en wat er juist niet hoeft.

Bewindslieden willen alleen faciliterende rol bij invoering lerarenregister

De ministers van OCW onderschrijven de zorgen van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak voor het...

Geef leerling in vso ook een CJP-cultuurpas

Geef leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs ook een CJP Cultuurkaart. Die oproep doen veertien cultuur- en onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, aan minister Ingrid...

Telegraaf: “Wegbezuinigde docent knarsetandend in WW”

Honderden oudere leerkrachten, die graag nog voor de klas hadden willen staan, zitten met een uitkering werkloos thuis. Dit terwijl het basisonderwijs kampt met...

PO-front beraamt vervolgacties voor 2018

De partijen van het PO-front hebben opnieuw een gesprek gehad met minister Arie Slob (Onderwijs). Ondertussen overlegt de PO-Raad met de andere partijen in het...

PO-Raad presenteert strategische agenda 2018-2021

Deze strategische agenda voor de sector geeft richting aan de inzet van de PO-Raad voor de komende jaren, biedt koers aan de leden en...

De digitale eindtoets afnemen: zo maakt u de juiste keuze

Hoe kiest u als basisschool de juiste eindtoets? Kiest u voor een digitale of papieren toets? En als de school digitaal wil toetsen, zijn alle (technische)...

Universitaire lerarenopleiding: niet per definitie beter, maar anders

De komst van de eerste volledig universitaire lerarenopleiding is een feit. De Radboud Universiteit heeft afgelopen week definitief toestemming gekregen om de opleiding Pedagogische...

‘Pedagogische zorgstructuur is achtergebleven’

In de bijlage 'Het Brein' bij De Volkskant van afgelopen maandag aandacht voor passend onderwijs op pagina 5. Albert Boelen, beleidsadviseur en expert bij het Landelijk...

Senaat voorkomt bezuiniging op onderwijs

De Eerste Kamer haalde dinsdag een streep door de bevreesde bezuiniging die het onderwijs nog boven het hoofd hangt. Met de steun van coalitiepartij...

Hoeveel participatiebanen moet mijn organisatie in 2018 realiseren?

Met de quotumcalculator kunnen werkgevers berekenen hoeveel participatiebanen ze volgens het quotum van de Banenafspraak in 2018 moeten realiseren. Bijgaande quotumcalculator is bedoeld voor...

PO-Raad en partners: ‘Bundel geldstromen kinderopvang tot één basisvoorziening’

Als het kabinet een aantal geldstromen slim bundelt, kunnen álle kinderen gebruik maken van een voorschoolse voorziening. Dat voorstel deden vijf brancheorganisaties, waaronder de...

AD: ‘Scholen en kinderopvang boos over wirwar van regeltjes’

Nog altijd staan regels in de weg voor scholen en opvangcentra om samen te werken in een Integraal Kindcentrum. Dat schrijft het Algemeen Dagblad....

Deelnemers Curriculum.nu bekend

De leraren en de schoolleiders die volgend jaar deelnemen aan Curriculum.nu zijn vrijdag op feestelijke wijze bekend gemaakt. De scholen die als ontwikkelscholen aan...

Beginnende docenten stromen massaal uit

Wie is de docent? ‘Doe je ogen eens dicht’, vroeg ik. Ik gaf een workshop aan een grote groep docenten van een hogeschool. ‘Doe je...

‘Voor Wetenschap en Technologie moeten we samen blijven optrekken’

Onlangs troffen twee gezichtsbepalende smaakmakers uit het onderwijs elkaar op hogeschool Saxion in Deventer voor een inspirerend dubbelinterview. De rode draad? Wetenschap & Technologie...

‘Twee op vijf schoolgebouwen te groot of te klein’

Veertig procent van de schoolgebouwen is te groot of te klein voor het aantal leerlingen dat er naar school gaat. Dat blijkt uit de...

Leerlingen geven basisschool een 8,2

Basisschoolleerlingen zijn tevreden over hun school en geven die dan ook gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Dat blijkt uit cijfers in scholenopdekaart.nl, de website...

Cao-tafel uitgebreid met PO in Actie

Vakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS en PO in Actie en de PO-Raad bereiden zich voor op de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het...

Hulp nodig bij de keuze van digitale leermiddelen?

Gaat uw school binnenkort nieuwe digitale lesmaterialen aanschaffen? En zijn de eisen die u aan toekomstige leverancier(s) wil stellen, nog niet helemaal helder? Denk...

Laatste nieuws

Populair

Laatste blogs