Lerarencongres en Leraar van het jaar stoppen. Nu via Digischool?

  0
  836

  Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn stopgezet. De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld. Voor het personeel wordt een sociaal plan opgesteld.

  Lerarencongres en verkiezing stoppen

  Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden. Rond die datum werden de Leraren van het Jaar bekend. Beide activiteiten zijn nu definitief gestopt. Datzelfde geldt voor de Staat van de Leraar (rapport waarin leraren de stand van hun beroep in kaart brengen, wordt tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs van de Inspectie gepubliceerd) en de Ambassadeurs(leraren die met collega’s in gesprek gaan over het belang van professionele ontwikkeling en een sterke beroepsgroep). De betrokken leraren zijn daar inmiddels over geïnformeerd.

  Beroepsbekwaamheid en beroepsontwikkeling

  De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door vakbonden en vakverenigingen in het onderwijs als beroepsorganisatie vanvoor en door de leraar. In de afgelopen jaren heeft de organisatie o.a. bekwaamheidseisen voor de beroepsgroep opgesteld en intensief meegewerkt aan de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. De wet erkent dat leraren zeggenschap over hun beroep hebben, dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun onderwijs en versterkt de positie van leraren. Daarnaast heeft de Onderwijscoöperatie zich via tal van projecten ingezet voor het faciliteren van leraren in hun beroepsontwikkeling.

  Idee: Nu verkiezing via Digischool?

  Het is natuurlijk zonde om deze verkiezing zomaar te laten verdwijnen. Wellicht kunnen wij als Digischool hier iets in gaan betekenen. Wij hebben een enorme achterban met 225.000 leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Voelt u zich geroepen om dit met ons op te zetten of heeft u hier ideeën over? Meldt u dit dan via [email protected]