Inschrijven ondersteuningsaanbod kan tot en met 12 april

    551

    Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Daarom kunnen scholen die Gezonde School willen worden t/m 12 april 2018 ondersteuning aanvragen. Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen maximaal 550 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning.

    De ondersteuning bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Daarnaast kun je het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het bedrag van € 3000,- krijgt de school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

    Lees meer over het ondersteuningaanbod ronde 2018.